İstiklal Mah.Muğla Bulv.No:40 Merkez, Aydın / TÜRKİYE
HASTANEMİZDE
HEKİMİNİZİ SEÇEBİLİRSİNİZ.

Keratokonus

Keratokonus, kornea merkezinin ilerleyici incelmesi ve dikleşmesiyle seyreden bir hastalıktır. Yaklaşık 10.000’de 5 oranında görülmekte, sıklığı ülke ve iklim özelliklerine göre değişmektedir. Genetik geçiş belirli değildir, fakat hastaların yaklaşık %6’ sında aile öyküsü vardır. Göz ovuşturma, allerjik göz hastalıkları, oksidatif stres oluşturan çevresel etkenler hastalığın başlama ve ilerlemesinde rol oynayabilir.

Hastaların çoğunda her iki gözde rastlansa da bir göz diğerine göre daha az etkilenmiş olabilir. Hastalık ergenlik döneminden 20’li , 30’lu yaşlara kadar ilerleme gösterebilir. Fakat ilerleme herhangi bir zamanda da olabilir. Hastalar doktora genellikle gözlükte net görememe şikayeti ile başvurur. Buna ışığa hassasiyet, gece görmenin daha da azalması, gözlerde ağrı gibi mühpem şikayetler ilave olabilir.

Hastalık kendi haline bırakıldığında, kornea gittikçe incelip bombeleşeceği için astigmatta artış ve görmede ciddi azalma olur. Çok ilerlemiş hastalarda nadir de olsa kendiliğinden kornea çok inceldiği yerden delinebilir. Veya öncesinde kornea desme zarı yırtığı ile ani gelişen kornea ödemi görülebilir.

Hastalığın tedavisinde amaç hastalığı durdurmak ve görme düzeyini artırmaktır.

Zayıflayan korneayı güçlendirmek ve ilerlemeyi durdurmak için korneal çapraz bağlama (corneal cross-linking) tedavisi yapılır. Bu tedavi ilerleyici Keratokonusnun olmazsa olmaz tedavisidir. Bu tedavide kornea üzerine belli sürede riboflavin damlatılarak doku doyurulur ve peşinden 370 nanometre dalga boyu ultraviole A uygulanır. Tedavi hastalığın büyük çoğunluğunda ilerlemeyi durdurur, çok nadir hastalarda tekrar tedavi uygulanır.

Hastalarının görmelerinin az etkilendiği başlangıç esnasında gözlük iyi bir tedavi seçeneğidir. Yine de hastalığın her evresinde en iyi görme kontakt lenslerde elde edilir. Başlangıçta yumuşak torik lensler kullanılırken, daha net görme istenilen durumlarda en iyi seçenek sert lensler veya ortası sert kenarları yumuşak hibrid lensleridir.

Gözlük veya kontakt lenslerle elde edilen görmeyi artırmak için bazı hastalarda kornea içi halka tedavisi kullanılır. Burada kornea gerilerek daha düzenli bir yüzey oluşturulmaya çalışılır. Kornea halka tedavisi için belirlenmiş bilimsel kriterler vardır ve bu kriterlere uygun hastalara yapılmalıdır. Kornea merkezinde skar gelişmiş ileri Keratokonus olgularında kornea nakli veya derin ön lameller kornea nakli uygulanmaktadır.