İstiklal Mah.Muğla Bulv.No:40 Merkez, Aydın / TÜRKİYE
HASTANEMİZDE
HEKİMİNİZİ SEÇEBİLİRSİNİZ.

Kornea Hastalıkları

Kornea Nedir?

Kornea saydam ve damarsız bir dokudur ve gözün en ön kısmında bulunur. Normalde yaklaşık 540 mikron kalınlığa sahiptir. Kornea normal bir gözün toplam 58.60 dioptri olan kırma gücünün %74‘üne, yani yaklaşık 43,25 dioptri göze sahiptir. Görmenin gerçekleşmesinde çok önemli bir rol oynar. Ayrıca kornea insan vücudunda en çok sinir sonlanmasına sahip organlardan biridir. Bu yüzden hastalıklarında ağrı çok belirgindir.

Kornea Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?

Kornea hastalıklarında en belirgin şikayetler ;

-Ağrı-bulanık görme, ışığa hassasiyet, yaşarma, gözde batma ve göz kızarıklığıdır.

En Sık Görülen Kornea Hastalıkları

KERATİT; Kornea’nın mikrobik (bakteri,virüs,mantar,parazit) veya immünnolojik iltihabına denir. Genellikle ağrı, bulanık görme, gözde kızarıklık ve sulanma belirtileri görülür. Tedavi neden olan etkene göre değişiklik gösterir.

KERATOKONUS; Zaman içerisinde kendini belli eden bu hastalıkta kornea incelir, yuvarlak şekli konileşir ve kırma sorunu ortaya çıktığı için görme sorunları görülür. Yaklaşık 10.000 ‘de 5 oranında görülür. Genetik geçiş enflamasyon, oksident stres ve göz oğuşturma başlama ve ilerlemesinde önemli rol oynar.

KURU GÖZ SENDROMU; Kuru göz, göz yaşı bezlerinin, göz yüzeyinin (kornea, konjonktiva ve meibomian bezleri), göz kapaklarının ve bunları birbirine bağlayan duyu ve motor sinirlerin oluşturduğu sistemin bozukluğudur.  İlerleyen yaş,çalışma koşulları gibi çevresel faktörler, omotolojik-immünolojik ve endokrin hastalıkları, kullanılan bazı ilaçlar kuru göze yol açabilir. Hafif, orta ve şiddetli olmasına göre tedavisi değişmektedir. Hafif olgularda suni gözyaşları kullanılırken, şiddetli olgularda, suni gözyaşlarına ilave olarak, topikal serum damlaları ve punktal tıkaçlar gerekebilir.

KORNEA ABRAZYONU; Kornea abrazyonları, parmak, tırnak, yumruk veya bir kağıt parçasının kenarı ile oluşabilir. Genellikle ağrı, yabancı cisim hissi, sulanma, ışığa hassasiyet gibi belirtileri gösterir. Sinirleri keskin ve hiç enflamasyon bulgusu olmayan temiz kornea ile keratitin ayırıcı tanısının yapılması önemlidir.

Tedavide antibiyotikli göz damlaları ve sikloplejinli damlalar kullanılır.

KONJONKTİVİT; Gözün ön yüzeyinin nemlendirilmesini sağlayan maddeleri salgılayan; gözün beyaz kısmını kaplayan tabakaya konjonktiva denir. Bu katmanın alerjiler, enfeksiyonlar ve toksik nedenlerle iltihaplanması da “konjonktivit hastalığı” olarak bilinir. Kişi gözünde batma, kızarma, sulanma ve hatta kanama gibi semptomlara rastladığında doktor kontrolüne gitmelidir. Antibiyotik tedavisi uygulanarak bu hastalık ortadan kaldırılabilir.

KORNEA NAKLİ; Kornea transplantasyonu, alıcı korneanın tam kat veya lameller bölümünün donör korneası ile cerrahi olarak yer değiştirilmesidir.

Korena hastalıklarını tedavi etmek için çok sayıda seçenek vardır. Eğer hastalık kornea yüzeyinde 50-80 mikronluk bir alanda ise en iyi seçim fototerapötik keratektomi (PTK) olabilir.Korneanın ön 1/3’ünde sınırlı skarlarda yüzeyel ön lameller keratoplasti (SALK) bir seçenektir. Derin stromal yerleşimli bazı hastalıklarda derin ön lameller keratoplasti (DALK) tercih edilebilir.Çok sayıda greftin başarısız olduğu kişilerde keratoprotez iyi bir alternetiftir.

Korneada görüşü kalıcı olarak bozan hastalıklarda (kornea distrofileri, ileri keratakonus, kornea yaralanmaları ve enfeksiyonlar gibi, detaylı tetkikler sonrasında kornea nakline karar verilebilir.

Kornea Muayenesi Sırasında Hangi Yöntemler Kullanılır?

  • Biyomikroskopi; Kirpik dipleri, göz kapaklarının içi, kornea, göz yaşı tabakası gibi yapının detaylı bir şekilde göz mikroskobu ile incelenmesidir.
  • Keratometri; Görüş bulanıklığı yaşayan hastaların korneasının ışığı ne denli kırdığının ölçülmesini sağlayan uygulamadır. Diğer bir deyişle; keratometri yöntemi ile kornea merkezinin eğriliği ölçülür.
  • Kornea Topografisi; Kornea Topografisi; Korneanın iç yapısının detaylı olarak incelenmesini sağlayan bu yöntemde; korneanın kalınlığı, çapı, kırma gücü, ön ve arka yüzeyleri ölçümlenir.
  • Pakimetri; Lazer tedavisiyle gözlük kullanmaktan kurtulmak isteyen hastaların en çok başvurdukları tanı yöntemlerinden biri olan pakimetri; kornea kalınlığının ölçülmesidir.
  • Speküler Mikroskopi; Korneanın saydam kalmasında görev yapan endotel hücrelerin ölçülmesidir. Endotel hücreler ilerleyen yaşla doğru orantılı olarak azaldığı için bu hücrelerin sayısının kontrol altında tutulması gerekir. Aynı zamanda mevcut hücrelerin kalitesi de bu yöntem ile tespit edilebilir.
  • Esteziometri; Kornea duyarlılığını ölçen esteziyometre cihazının kullanıldığı ve öncesinde topikal anesteziklere başvurulan teşhis yöntemidir.
  • Ora ve Curvis : Korneanın sertliği ve biomekaniği ile ilgili ölçümler yapar. Excimer lazer olacak kişilerde ve glokom hastalarında değerli bilgiler verir.

Aydın Göz Hastanesi olarak; kornea hastalıkları belirtileri ile gelen hastalarımıza detaylı tetkikler uyguluyor ve göz sağlıklarının düzelmesi adına uzman kadromuzla geniş kapsamlı tedavi seçenekleri sunuyoruz.